Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon er direktør i Datatilsynet som jobber aktivt for at virksomheter skal ta hensyn til brukernes personvern når de utvikler nye tjenester eller tar i bruk ny teknologi. Datatilsynet kontrollerer også at offentlige og private virksomheter følger norsk personvernlovgivning. Den siste tiden har Datatilsynet gransket om webanalyseverktøy brukes i tråd med regelverket.