Eivind Mølster

Eivind Mølster er ansvarlig for brukeropplevelse i Postens digitale kanaler. Han jobber utrettelig for brukervennlige og helhetlige løsninger på tvers av alle digitale kanaler på både store- og lille-webben. Han holder brukervennlighetsfanen høyt på sin ferd gjennom Postens utstrakte organisasjon.

Han har tidligere jobbet som konsulent for Making Waves og Steria.