Ove Dalen

Ove regnes som en av landets fremste eksperter på webinnhold. Han utga i 2009 boken Effektiv nettskriving, og i 2012 kommer “Slik lykkes du endelig med innhold på nett”. Ove er innholdsrådgiver i Netlife Research og hjelper norske bedrifter, etater og organisasjoner å skrive bedre. Du kan også treffe ham på konferanser i hele landet.