Rune Mejlvang

Rune er webkonsulent i Frederiksberg Kommune, Danmark og jobber med alt på nettet; hjemmesider, selvbetjeningsløsninger, video og sosiale medier.

Han står også bak bloggen mandenfrakommunen.dk – om webteknologier, brugerinddragelse og innovation i en offentlig sammenheng.