Er tankelesning framtiden i brukertesting?

Det holder ikke lenger at brukerne kan fullføre oppgaver og fortelle oss at noe ser bra ut. Nå er vi interessert i hva brukerne faktisk tenker og hva de føler. Vi er over på brukertesting 2.0.

Eyetracking har gitt oss ærlige svar på hva som fungerer på en nettside. Men menneskekroppen kan gi oss flere svar; vi kan måle hjernens aktivitet og tolke ansiktsuttrykk. Da vil brukertesten bli enda ærligere. Men er det nødvendig å måle hjerneaktiviteten til testpersonene for å få et godt resultat?

Aga presenterer potensialet i ulike typer fysisk testing, og hva det kan gi oss av nyttig innsikt når design- og forretningsavgjørelser skal tas. Hun vil også prate om fordeler og ulemper ved fysisk testing i brukertester.