Google Analytics: Datatilsynet vs. IKT-Norge

Datatilsynet har kontrollert hvordan to offentlige etater bruker Google Analytics og har foreløpig konkludert med at verktøyet brukes på en måte som utfordrer personvernet. Bjørn Erik Thon vil i sitt innlegg vise hva som ligger til grunn for denne vurderingen og hva virksomheter bør tenke over når de bruker analyseverktøy på sitt nettsted.

IKT-Norge er uenige i Datatilsynets rapport og direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, vil forsvare dette synet. Det vil bli tid til spørsmål fra publikum.