The product narrative: Fortelling vs. funksjon

Når designere skal gjøre verden til et bedre sted å leve handler det om mer enn funksjoner, designprinsipper og brukervennlighet. Det handler om å skape mening… skape en historie.

Jeroen tar deg fra tradisjonell historiefortelling til vår hverdag som designere, der produkter og menneskene som bruker dem er rolleinnhavere og det brukerne skal gjøre med produktene utgjør historiens plot. Med video, bilder og live skissing viser Jeroen et rammeverk der produkter ikke bare har et sett med funksjoner, men designes som del av en større fortelling.