Fra UX-design til service design (workshopen er utsolgt)

Forskjellene mellom service design og UX-design forstår du best ved praktisk øvelse. Andy Polaine og Lavrans Løvlie vil introdusere prinsipper og metoder for servicedesign på en praktisk og konkret måte. De har forberedt et tema for dagen, og du skal ut og gjennomføre kjappe og uhøytidelige brukerundersøkelser. Resultatene skal kartlegges og utledes til tjenestekonsepter før kontaktflater skisseres opp. Alt blir presentert som en gjennomført tjenesteopplevelse på slutten av dagen.

Det blir en intens dag med høyt tempo, men til slutt vil du ha designet en tjeneste – koste hva det koste vil.