Det siste klikket vs. det store bildet

Gjør du som de aller fleste markedsførere og begrenser analysen av online aktiviteter til det siste klikket? Magnus inviterer deg over i klubben som ser helheten og optimaliserer for aktivitet på tvers av kanaler.

Hvordan kan du se på ulike segmenter innen samme kanal for å finne samspillet mellom ulike søkeord og sosiale plattformer? Og hvordan leder dette frem til ønsket handling?

Du får eksempler fra både kommersiell og offentlig sektor, og vil sitte igjen med praktiske verktøy for å kunne forbedre dine resultater.