“To live is to war with trolls”

I dette inspirerende foredraget vil Angela fortelle deg om arbeidet og gleden, konfliktene og meklingen, det fantastiske, men også usikkerheten rundt å oppdage, forstå og visualisere usynlige data om vårt daglige vannforbruk.